„Najważniejsza rzecz w życiu to rodzina. Najpierw ta, w której się urodziłeś, później ta, którą sam stworzyłeś.”

August Comte nazwał rodzinę „pomostem między jednostką a społeczeństwem” wskazując w ten sposób na jej podstawową role w społeczeństwie. Jednak nikt nie uczy nas jak być rodzicami, jak pokonywać problemy, wzmacniając relacje, wspólnie osiągać cele. Jak dostrzegać zarówno blaski i cienie bycia w rodzinie, lubić je i akceptować.