Coaching Rodzinny

Współczesne rodziny potrzebują fachowego wsparcia i towarzyszenia. Nie tylko wtedy, gdy występują trudności, problemy, lecz także wówczas, gdy pojawiają się naturalne i wpisane w cykl życia każdej rodziny sytuacje, gdy widoczne stają się potrzeby rozwoju, budowy relacji, poprawy komunikacji. O rodzinę można i należy dbać, by dawała nam więcej.

Lider Bezpieczeństwa

Program ma na celu promocję wiedzy i zachowań najbardziej wskazanych w sytuacjach nagłego zagrożenia aktami terroru, czyli zagrożenia coraz bardziej powszechnego i nader często lekceważonego.

Uniwersytet Rodzinnie

Są to programy dla rodzin, aby wspólnie rozwijać zainteresowania