Aktualności

W związku z realizacją projektu „Edukacja na rzecz rodzin polonijnych – Akademia liderów polonijnych” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, na terenie Niemiec, Francji oraz Hiszpanii zorganizowano działania o charakterze informacyjnym oraz doradczym.

Harmonogram działań:

Doradztwo rodzinne dla polskich rodzin – celem jest wsparcie poradnicze dla polskich rodzin w zakresie doradztwa rodzinnego oraz rodzinnego doradztwa zdrowotnego. Poradnictwo zostało zrealizowane w formule mentorskiej/superwizyjnej z uczestnictwem doświadczonych doradców oraz uczestników szkoleń.

  • 24.06.2018 r. – doradztwo na terenie Francji z udziałem ekspertów i doradców Fundacji „Popieram Rodzinę”, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Polskiej Misji Katolickiej we Francji.
  • 15.06.2018 r. – 17.06.2018 r. – doradztwo na terenie Niemiec z udziałem ekspertów i doradców Fundacji „Popieram Rodzinę”, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

Doradztwo rodzinne – działania informacyjne – celem jest propagowanie idei projektu, rekrutacja potencjalnych uczestników oraz dodatkowo propagowanie wartości i tradycji polskiej rodziny, wzmocnienie tożsamości narodowej.

  • 09.06.2018 r. – 10.06.2018 r. – działania o charakterze informacyjnym na terenie Hiszpanii z udziałem ekspertów i doradców Fundacji „Popieram Rodzinę”, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Polskiej Misji Katolickiej w Hiszpanii.
  • 10.05.2018 r. – 12.05.2018 r. – działania o charakterze informacyjnym na terenie Francji z udziałem ekspertów i doradców Fundacji „Popieram Rodzinę”, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Polskiej Misji Katolickiej we Francji.
  • 13.04.2018 r. – 15.04.2018 r. – działania o charakterze informacyjnym na terenie Niemiec z udziałem ekspertów i doradców Fundacji „Popieram Rodzinę”, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.