Coaching Rodzinny

Coaching rodzinny jest zespołem przemyślanych oddziaływań psychospołecznych podnoszących możliwości i kompetencje samoorganizacyjne i samoregulacyjne systemów rodzinnych.

Kierowany jest do rodzin w różnych fazach ich rozwoju, pozwalając nabywać umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami rozwojowymi, jakie wpisane są w cykl życia rodziny. Jednym z ważniejszych momentów w życiu rodziny jest urodzenie się (pierwszego) dziecka. Narodziny dziecka stanowią początek fazy rozwoju rodziny, która wprowadza szereg zmian w dotychczasowym związku. Powoduje konieczność określenia nowego podziału ról i zadań związanych z wychowaniem dziecka. Niezwykle istotnym obszarem wymagającym świadomych decyzji jest obszar rozwoju zawodowego obu rodziców.

Głównym zadaniem na tym etapie jest przystosowanie systemu rodzinnego do przyjęcia nowego członka rodziny oraz podział obowiązków w odniesieniu do różnych sfer funkcjonowania rodziny. Faza ta obejmuje również trudny okres opieki nad małym dzieckiem (żłobek, przedszkole, opiekunka), co wiąże się z powinnością wypracowania efektywnych modeli współdziałania wobec możliwych trudności i zadań rodzi

cielskich z tym związanych. Swoisty problem w początkowym okresie tej fazy stanowi trudność rezygnacji z bycia we dwoje na korzyść bycia we troje. To wszystko wymaga z jednej strony wypracowania form skutecznej komunikacji w rodzinie, z drugiej, umiejętności odnajdywania swoistych zasobów rodziny i ich źródeł.

Proponowany cykl warsztatów (5 spotkań x 3 godziny) przygotowywać ma rodziny na te wyzwania. Spotkania warsztatowe realizowane w niedużych grupach (do 20 osób). Każdorazowo polegają na przekazaniu kluczowych informacji w formie mini–wykładu oraz realizacji szeregu ćwiczeń/zadań. Spotkania prowadzone przez doświadczonych coachów rodzinnych jednocześnie trenerów, wykładowców, terapeutów rodzinnych – m.in. dr Marta Kulesza, Emilia Żurek, Ryszard Gąsierkiewicz, Andrzej Hejduk (opis trenerów www.coaching-rodzinny.pl)

Tematyka:

1. Rodzina i jej rozwój
– Rodzina jako system dynamiczny: teorie rozwoju rodziny
– Cykl rozwoju rodziny: fazy, wyzwania, kryzysy rozwojowe w rodzinie
– Pierwsze dziecko jako faza rozwojowa: zadania, zmiany, przeobrażenia

2. Zmiana i zarządzanie zmianą w rodzinie
– Czym jest zmiana? – zmiana jako naturalny element rozwoju
– Jak radzić sobie ze zmianami? Rekonstrukcja celów własnych i rodzinnych
– Co się zmienia gdy przychodzi dziecko? Zmiana z różnych perspektyw
– Coaching rodzinny jako forma wspierania rodziny w zmianach rozwojowych

3. Między rodziną a pracą
– O relacjach rodzina – praca/życie zawodowe i potrzebie samorealizacji
– Role zawodowe, kariera zawodowa, sukces zawodowy a rozwój rodziny
– Praca a pierwsze dziecko – co się zmienia, jak sobie radzić?

4. Komunikacja w rodzinie
– Znaczenie komunikacji w rodzinie
– Nadawanie komunikatów i ich odbieranie – ważne nie tylko to, co mówimy
– Zasady skutecznej komunikacji: jak rozmawiać, by się dogadywać?
– Pierwsze dziecko a zmiany komunikacji w rodzinie

5. Zasoby rodzinne i ich wykorzystanie
– Czym są zasoby rodzinne? Identyfikacja zasobów własnej rodziny
– Zasoby rodziny i ich wykorzystanie gdy przychodzi pierwsze dziecko
– Działać jak rodzina: o kompetencjach samoorganizacyjnych rodziny

Prócz uczestnictwa w warsztatach istnieje możliwość korzystania z indywidualnych sesji coachingowych (zarówno „pełny” cykl coachingowy jak i poszczególne sesje).