O Fundacji

Fundacja „Popieram Rodzinę” powstała 31.07.2015 r. z myślą o wspieraniu rodzin.

Celem głównym Fundacji jest wspieranie instytucji rodziny przez promowanie i wzmacnianie w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym postaw i zachowań przyjaznych rodzinom oraz inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć, wspierających rodziny i ich bliskich.

Z Fundacją współpracuje szereg ekspertów, którzy uczą jak mądrze pogodzić swoje życiowe role, jak wyznaczać cele, jak rozmawiać ze sobą, rozwiązywać wspólne problemy. Po prostu jak być Rodziną.