Rodzina

Często zadajemy sobie pytanie na temat roli rodziny w życiu człowieka. W momencie przyjścia na świat stajemy się częścią rodziny.

Dla młodego człowieka rodzina jest podstawowym elementem, bez którego nie potrafiłby samodzielnie funkcjonować. Rodzina wpływa na
kształtowanie naszej osobowości. To, czego nauczymy się w rodzinie pozostaje na całe życie.
Rodzice są dla dziecka osobami znaczącymi, których młody człowiek pragnie naśladować.
Przekazują nam swoja wiedze, oparta na wcześniejszych doświadczeniach, co z kolei ma duży
wpływ na postępowanie dziecka w przyszłości. Stosunki panujące w rodzinie i atmosfera
codziennego życia kształtują wyobrażenie dziecka o stosunkach miedzy ludzkich. Kontakt z
najbliższymi osobami wywiera wpływ na nasz światopogląd, zachowanie i postępowanie.
Dzięki rodzinie zostaje zachowana ciągłość naszego istnienia. Celem większości małżeństw jest posiadanie potomstwa i stworzenia ciepłego ogniska domowego. Rodzina zapewnia ciągłość biologiczna społeczeństwa i przekazuje dziedzictwo kulturowe następnym pokoleniom.