Superwizja

Zachęcamy do udziału w zajęciach superwizyjnych coachów rodzinnych pracujących również grupowo z członkami systemu rodzinnego.

Zapraszamy do współpracy coachów rodzinnych, którzy w formule superwizyjnej będą mogli pracować ze specjalistami pomagającymi wzbogacić własne umiejętności coacha i doświadczenie zawodowe, które docelowo ma służyć rodzinie zgłaszającej się po pomoc.

Coach rodzinny towarzyszy członkom rodziny w odkrywaniu potencjału rodziny, budzeniu świadomości, autorefleksji i wzmacnianiu przekonania o własnej skuteczności. Punktem wyjścia dla coachingu rodzinnego nie są problemy rodziny, lecz jej wszechstronny rozwój. Formy pracy coacha mają charakter indywidualny i grupowy, zmierzają do realizacji celu, jakim jest dobrostan całej rodziny, a nie rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

Formuła superwizyjna to proces uczenia się zmienny i dynamiczny. Odbywa się w interakcji między superwizowanym, a superwizorem (osoba lub grupa). Superwizor podejmuje również próby znalezienia różnych punktów widzenia na kwestie istotne dla superwizowanego.

Następstwem superwizji jest poszerzenie świadomości, doskonalenie umiejętności, rozwijanie własnych kompetencji, wypracowanie skuteczniejszych metod pracy. Superwizja pozwala także na:

 • prześledzenie przebiegu sesji coachingowych z rodzinami;
 • uzyskiwanie informacji zwrotnych, które mogą być korzystne z punktu widzenia dalszej pracy z rodzinami;
 • zrozumienie reakcji własnych oraz członków rodziny biorących udział w sesjach coachingowych;
 • dostrzeżenie możliwości ograniczeń jako coacha rodzinnego;
 • skonsultowanie technik oraz strategii stosowanych podczas rodzinnych sesji coachingowych;
 • przepracowanie trudnych stanów emocjonalnych i napięć związanych z pracą z rodzinami i rolą coacha rodzinnego;

Udział w zajęciach superwizyjnych jest korzystne dla każdego coacha rodzinnego, ponieważ:

 • poszerza kompetencje coacha;
 • zwiększa własną świadomość w roli coacha;
 • w sposób konstruktywny i skuteczny pozwala zbudować relację pomiędzy coachem i klientem;
 • wzmacnia i wzbogaca warsztat pracy, pozwalając rozwinąć stosowane techniki i narzędzia pracy;
 • inspiruje i zachęca do dokonywania pozytywnych zmian;

Zachęcamy również do udziału w superwizjach grupowych, które mają na celu wykorzystanie wsparcia innych coachów i specjalistów. Udział w superwizji grupowej pozwala wymienić się perspektywą widzenia umawianych tematów, podzielenia się doświadczeniami, problemami oraz pomysłami w pracy z klientami oraz własnym rozwoju.