Szkolenia

KURS COACHA RODZINNEGO Z CERTYFIKATEM ICI

Coaching rodzinny jest zespołem przemyślanych oddziaływań psychospołecznych podnoszących możliwości i kompetencje samoorganizacyjne i samoregulacyjne systemów rodzinnych. Kierowany jest do rodzin w różnych fazach ich rozwoju, pozwalając nabywać umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami rozwojowymi, jakie wpisane są w cykl życia rodziny.
Coach rodzinny jest nową ścieżką profesjonalizacyjną dla osób pracujących w sektorze usług społecznych i opiekuńczych. Proponujemy nabycie umiejętności coacha rodzinnego przez odbycie certyfikowanego kursu coacha rodzinnego.

Kurs dostarcza zarówno najważniejszych umiejętności pracy profesjonalnego coacha (potwierdzone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu coacha ICI), jak i osadzenia ich w pracy z rodzinami.

Celem kursu jest zatem przekazanie praktycznych i efektywnych umiejętności pracy coachingowej z rodzinami, umiejętności samodzielnej realizacji sesji coachingowych w formacie indywidualnym i grupowym, stosowania podstawowych narzędzi coachingowych, przeprowadzenia rozpoznania/diagnozy rodziny oraz pracy z rodzinami opartej na zasobach.
Kurs ma charakter praktyczny. Bogata oferta ćwiczeniowa, warsztatowa i superwizyjna uzupełniona zostaje współczesną interdyscyplinarną wiedzą psychopedagogiczną i psychospołeczną dotyczącą teoretycznych i koncepcyjnych podstaw pracy z rodzinami, wiedzy o rodzinie i jej funkcjonowaniu, komunikacji interpersonalnej oraz funkcjonowaniu w grupie, rozpoznawania rodziny i jej zasobów, rozwoju rodziny.

CERTYFIKAT ICI
Certyfikat ICI (International Association of Coaching Institiutes) daje możliwość pozyskania wszechstronnej wiedzy, jak i umiejętności zastosowania narzędzi do wielopłaszczyznowego działania w charakterze coacha. Metodyka działania nawiązuje do technik Neurolingwistycznego Programowania są to standardy International Association of CoachIng – Institiutes oraz modele tradycyjnego coachingu. Certyfikat jest honorowanym i uznawanym dokumentem w branży psychologii oraz coachingu. Świadczy o wysokich kompetencjach wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.

CERTYFIKAT COACHA RODZINNEGO
We współpracy środowisk naukowych opracowano unikatowy Certyfikat Coacha Rodzinnego. Jest jedynym dokumentem w Polsce świadczącym o specjalizacji w tej dziedzinie. Jego posiadanie uprawnia do przeprowadzania samodzielnych sesji związanych z kształtowaniem relacji między członkami rodziny. Podczas certyfikacji uczestnik kursu zdobywa niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, przekazane przez ekspertów i coachów rodzinnych.

PROGRAM KURSU
Moduł 1: Czym jest coaching rodzinny?
Moduł 2: Podstawy wiedzy o rodzinie
Moduł 3: Komunikacja i relacje w rodzinie
Moduł 4: Dzieci i praca z dziećmi
Moduł 5: Zmiana i zarządzanie zmianą w rodzinie
Moduł 6: Zasoby rodzinne – identyfikacja i wykorzystanie
Moduł 7: Konflikty w rodzinie
Moduł 8: Proces coachingu rodzinnego
Moduł 9: Cele – ustalanie, definiowanie i osiąganie
Moduł 10: Działanie – działać jak rodzina
Moduł 11: Kim jest coach rodzinny? – etyka, postawa, wizja człowieka
Moduł 12: Efekty i efektywność – ewaluacja coachingu rodzinnego

Kurs realizowany jest w wymiarze łącznym 200 godzin zajęciowych (w tym superwizje oraz coachingi pokazowe). Rozpoczyna się 2 dniowym (weekendowym) wyjazdem rozpoczynającym szkolenie podczas którego kursanci przechodzą cykl warsztatów komunikacyjnych i integracyjnych.

Szkolenie realizowane jest w systemie 2-3 dniowych zjazdów weekendowych.

Całkowity koszt szkolenia wynosi 9900 zł netto.