Władze Fundacji

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu                                                                                    Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kulesza                                                                                p. Anna Kurp

                                                                           


Rada Fundacji:

Przewodniczący Rady                                                                     Członek Rady

prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski                                        prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz

                                                                   

 

Członek Rady                                                                                   Członek Rady

p. Katarzyna Wójcicka                                                                   p. Joanna Kulesza