Zadania w realizacji

Fundacja „Popieram Rodzinę” realizuje obecnie projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą „Edukacja na rzecz rodzin polonijnych – Akademia liderów polonijnych” (Numer Umowy: 139/425A/2018)

Celem projektu jest wsparcie polskich rodzin w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Włoszech w ramach kształcenia liderów duszpasterstwa rodzin przez Polskie Misje Katolickie oraz Duszpasterstwo przy kościele św. Stanisława B.M. we Włoszech we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Lider Projektu: Fundacja „Popieram Rodzinę”

Partnerzy Projektu:

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Polskie Misje Katolickie Niemiec, Francji, Hiszpanii
  • Duszpasterstwo przy kościele św. Stanisława B.M. we Włoszech

Dofinansowanie projektu: 317  387,00 pln
Całkowita wartość projektu: 334  983,80 pln